Giới thiệu

Bảo hiểm Y tế 247 (bhyt247.com) là website được tập đoàn FPT phát hành làm cổng giám định bảo hiểm y tế trực tuyến đầu tiên trên cả nước. Phần mềm có chức năng xuất nhập dữ liệu theo tiêu chuẩn quy định tại CV 2348/BYT-BH của Bộ Y tế.

Đây là 1 phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) cho mọi người dân Việt Nam. Website bhyt247.com được UBND thành phố Hải Phòng ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 23/9/2015.