Giải pháp giám định Bảo hiểm Y tế trực tuyến FPT.Eclaim

eClaim là gì?

eClaim là giải pháp Giám định hồ sơ yêu cầu thanh toán BHYT điện tử theo quy định của BHXH Việt Nam. Kể từ ngày 01/12/2015 cơ quan BHXH sẽ thực hiện giám định hồ sơ YCTT BHYT điện tử trên toàn quốc; theo đó tất cả các Cơ sở KCB BHYT sẽ gửi hồ sơ YCTT BHYT theo định dạng dữ liệu điện tử tuân thủ quy định tại Công văn 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế; eClaim đã được tích hợp các công cụ để việc gửi, tiếp nhận và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác giám định được đơn giản và chính xác nhất.

Ai cần dùng eClaim?

Tất cả CS KCB có thực hiện khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc; Giám định viên thực hiện chức năng giám định hồ sơ YCTT BHYT; Cơ quan BHXH các cấp từ trung ương đến địa phương.

Muốn kết nối với cơ quan BHXH qua eClaim thì phải làm sao?

Bạn chỉ cần liên hệ với giám định viên chuyên quản tại đơn vị mình hoặc liên hệ với Phòng CNTT của cơ quan BHXH địa phương trực tiếp quản lý.

Điều kiện kỹ thuật để kết nối và sử dụng eClaim?

Nếu đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý KCB: Phần mềm có khả năng kết xuất Bảng kê chi phí KCB theo mẫu 01/BV, 02/BV hoặc 03/ TYT ra định dạng XML tuân thủ quy định tại Công văn 2348/BYT-BH. Nếu đơn vị chưa sử dụng phần mềm quản lý KCB: Hãy đăng ký với eclaim@fpt.com.vn để đăng ký sử dụng phần mềm kê khai chi phí KCB BHYT hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi cần chuẩn bị những gì?

Chuẩn hóa các danh mục và áp dụng mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế (tham khảo quyết định: 4358/BYT-BH ngày 23/6/2015 của Bộ Y tế). Liên hệ với đơn vị cung ứng phần mềm và dịch vụ CNTT của đơn vị mình để xác nhận khả năng tương thích với tiêu chuẩn dữ liệu đầu ra của CV 2348/BYT-BH. Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hòm thư: eclaim@fpt.com.vn để được tư vấn thêm. Website: www.bhyt247.com Tổng đài hỗ trợ: 1900 636 024 Hotline: 0936 87 88 77 Email: eclaim@fpt.com.vn

Post Comment