Báo chí nói về phần mềm Kê khai chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bhyt247.com

Bhyt247.com là website phần mềm kê khai chí phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là cổng giám định bảo hiểm y tế trực tuyến (bhyt)đầu tiên trên cả nước Việt Nam do tập đoàn FPT thành lập.

Hãy xem báo chí nói gì về BHYT247 ( www.bhyt247.com) nhé.

 1. Báo sức khỏe đời sống nói về bhyt247.com: https://suckhoedoisong.vn/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-n109515.html
 2. Báo Lao động nói về bhyt247.com: http://vieclam.laodong.com.vn/song-khoe/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-406533.bld
 3. Bảo hiểm xã hội Điện Biên nói về bhyt247.com: https://dienbien.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/suc-khoe-va-doi-song.aspx?CateID=0&ItemID=4991
 4. Bảo hiểm xã hội Điện Biên nói về bhyt247: https://dienbien.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-trong-nganh.aspx?CateID=0&ItemID=4991
 5. Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên nói về bhyt247.com: https://thainguyen.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-bhxh-dia-phuong.aspx?CateID=0&ItemID=2137
 6. Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên nói về bhyt247.com: https://thainguyen.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/kinh-te-xa-hoi.aspx?CateID=229&ItemID=2137
 7. FPT nói về bhyt247.com : https://www.fpt.com.vn/vi/nhadautu/tin-tuc-nha-dau-tu/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te
 8. Báo Báo hiểm xã hội nói về bhyt247: http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-fpt-cung-cap-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kcb-bhyt-85ea4d5b.aspx
 9. http://baobaohiemxahoi.com.vn/vi/tin-chi-tiet-fpt-cung-cap-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kcb-bhyt-85ea4d5b.aspx
 10. Thời báo tài chính Việt Nam nói về bhyt247.com: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-09-24/khai-truong-cong-giam-dinh-bao-hiem-y-te-truc-tuyen-dau-tien-tren-toan-quoc-24667.aspx
 11. Bệnh viện Thảo Nguyên nói về bhyt247: http://benhvienthaonguyen.com.vn/tin-tuc/Tin-trong-nganh/vnex-Fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te
 12. Bảo hiểm xã hội Lai Châu nhắc đến BHYT247: https://laichau.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-y-te.aspx?CateID=0&ItemID=6291
 13. Báo Ảnh dân tộc miền núi nói về bhyt247.com: https://dantocmiennui.vn/mien-phi-phan-mem-ke-khai-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te/26204.html
 14. Báo Người Lao Động nhắc đến bhyt247: https://thitruong.nld.com.vn/cong-nghe/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-20160415232754585.htm
 15. Báo Sài Gòn Giải Phóng nói về bhyt247:https://www.sggp.org.vn/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-31882.html
 16. Báo Tài Chính Điện Tử nói về bhyt247: http://www.taichinhdientu.vn/the-gioi-cong-nghe/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-148706.html
 17. Báo Yên Bái nói về www.Bhyt247.com: http://www.baoyenbai.com.vn/13/131482/FPT_mien_phi_phan_mem_ke_khai_chi_phi_kham_chua_benh_bao_hiem_y_te.htm
 18. Báo Lao động nói về công cụ bangke.bhyt247.com: http://tamlongvang.laodong.com.vn/song-khoe/fpt-mien-phi-phan-mem-ke-khai-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-406533.bld
 19. Báo VietNamPlus nói về bhyt247: https://www.vietnamplus.vn/mien-phi-phan-mem-ke-khai-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te/359982.vnp
 20. Phát Minh Việt nhắc tới bhyt247: http://phatminhviet.com.vn/vi/chuyen-muc-tin-tuc/tin-tuc/ung-dung-cntt-de-giam-dinh-thanh-toan-bhyt_t284c333n3077
 21. Bộ thông tin truyền thông Cục Tin Hóa Học nói về bhyt247.com: https://aita.gov.vn/tong-hop-tin-tuc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-31
 22. Tin247 nói về bhyt247: https://www.tin247.com/khai_truong_cong_giam_dinh_bao_hiem_y_te_truc_tuyen_dau_tien_tren_toan_quoc-4-23687998.html
 23. Tạp chí bảo hiểm xã hội :http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tap-chi-so/thanh-cong-buoc-dau-ung-dung-cntt-trong-quan-ly-kham-chua-benh-thanh-toan-bhyt-o-hai-phong-508
 24. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh nói về www.bhyt247.com: https://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/chu-de-nam/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=64204
 25. Cục công nghệ thông tin bộ Y Tế nói về www.bhyt247.comhttps://ehealth.gov.vn/Preview.aspx?newsId=41498

Post Comment